CORONA-UPDATE MEI 2020

Zoals u waarschijnlijk al hebt vernomen heeft de regering de beroepsgroep fysiotherapeuten ‘groen licht’ gegeven om de zorg voor patiënten in de fysiotherapiepraktijk behoedzaam op te schalen.

Wij gaan dit in alle rust en zeker niet overhaast doen want de veiligheid voor onze patiënten en werknemers staat te allen tijde voorop.

Wij werken volgens de adviezen van het RIVM en het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie. Er is een triageplan opgesteld wat wij nauwgezet volgen. De fysiotherapeuten bepalen op basis van dit plan welke behandelingen wel en niet door kunnen gaan en op welke manier.

Waar mogelijk continueren wij het behandelen ‘op afstand’ door middel van (video)bellen. Mocht de therapeut besluiten dat voortzetting van therapie op de praktijk gewenst is zal hij of zij u hierover informeren.

Op dit moment zijn wij druk bezig de praktijk volledig volgens richtlijn in te richten en gaan wij werken met een streng hygiëne-protocol.

Wanneer u (uiteraard in overleg met de fysiotherapeut) naar onze praktijk komt vragen wij het volgende van u:

– Kom alleen of -indien noodzakelijk- met maximaal één begeleider

– Kom maximaal vijf minuten voor aanvang van uw afspraak het gebouw binnen en neem plaats in de wachtkamer

– Was bij binnenkomst in de behandelkamer uw handen grondig

Wellicht overbodig om te melden, maar annuleer uw afspraak wanneer u op één van de volgende vragen een ‘ja’ als antwoord heeft:

– Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts?

– Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
– Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
– Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Schroom niet om uw vragen te stellen! Omdat wij ook telefonische consulten geven kunt u deze het makkelijkst per email stellen. Mail uw vraag naar fysiotherapie@marijkevaske.nl

Groet en blijf gezond,

Team Marijke Vaske